Drinkbare IJssel

Binnen 30 jaar een IJssel die schoon genoeg is om uit te drinken. Dat is de droom van Li An Phoa, initiator van Drinkable Rivers. Daarom liep ze van 7 tot 18 juni 2021 langs de hele IJssel, van Westervoort tot het IJsselmeer, en ging ze in gesprek met bewoners, schoolklassen, vissers, boeren en burgemeesters over haar droom. In de aanloop naar de IJsselwandeling is een kerngroep ontstaan waarin twintig organisaties meedenken en samenwerken aan een drinkbare IJssel in 2051. Hier blijft u op de hoogte van de stappen die we samen zetten richting een drinkbare IJssel. 

Nieuws

2023

17 juni to 17 september

IJsselbiennale

Deze zomer vindt weer de IJsselbiennale plaats, een internationale kunstroute langs de IJssel.
Voor meer info: https://ijsselbiennale.nl

25 januari

Studenten Saxion analyseren milieu impact op Soerense Beek

Een multidisciplinair team van vijf studenten van de Hogeschool Saxion heeft de milieu-impact van allerlei activiteiten in en om de Soerense beek in kaart gebracht. De Soerense Beek ontspringt op de Veluwe en stroomt (via een kanaal) ter hoogte van Dieren in de IJssel. Op de kaart zie je wat positief bijdraagt, wat neutraal is en welke zaken een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit van de IJssel.
Bekijk het hier

Studenten: Femke van den Berg, Jasmijn Kurvers, Marco Truschel, Elke Bongers, Gerben Kolkman en Jesse Lansink

2022

8 december

Schone IJssel Congres in Kampen

In Kampen heeft het Schone IJssel congres plaatsgevonden georganiseerd door de provincie Overijssel, gemeente Kampen, gemeente Rheden, Go Clean,
Netwerk Schone IJssel Oevers en IVN Natuureducatie. Tijdens het congres stond samenwerking tussen de verschillende partijen centraal om een schonere IJssel te realiseren.

18 mei

Gemeente Brummen neemt Drinkbare IJssel op in coalitie akkoord

Mooi nieuws! In de gemeente Brummen heeft de coalitie van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 de drinkbare IJssel opgenomen in het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. De vier politieke partijen ondersteunen het streven naar een drinkbare IJssel in 2051 en belooft de papierindustrie en het Waterschap aan te sporen om te stoppen met de lozing van afvalwater.
Lees het hier (pagina 5) en hier.

4 februari

Activiteiten in IJsselvallei in kaart

Dannieke Peek, derdejaars student Ruimtelijke Ontwikkeling Climate & Management aan de Haagse Hogeschool, heeft tijdens haar stage bij Waterschap Vallei en Veluwe in kaart gebracht welke activiteiten momenteel bijdragen aan het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit in de IJssel en in de gebieden die op de IJssel afwateren.
Bekijk het mooie resultaat hier: storymap: ‘Een Drinkbare IJssel binnen één generatie’

Manifest

Ja, ik teken voor een Drinkbare IJssel in 2051!

mensen hebben al getekend!

“Gezien mijn leeftijd, stap ik niet zoveel meer, maar steun het initiatief van ganser harte!”

“Absoluut geen afval in de rivier”

“De uiterwaarden opschonen”

“Oever schoonhouden.”

“Niet-vloeibare, natuurlijke shampoo, wasmiddel en zeep en planten van heggen”

“Bovenstrooms gelegen gebieden aanspreken op verantwoordelijkheid voor en maatregelen tbv het voorkomen van vervuiling door lozingen, weggegooid afval en andere potentiële vervuilingen”

Ter inspiratie: zes tips om mee te helpen aan een drinkbare IJssel

  1. Deel je liefde voor de rivier door foto’s van de IJssel te plaatsen op sociale media. Zo zien anderen hoe schitterend mooi en waardevol het landschap van de IJsselvallei is. Gebruik dan #drinkbareijssel.
  2. Koop van lokale boeren die werken in de IJsselvallei. Zo steun je boeren die hun best doen om met respect voor het landschap en de natuur eten te werken.
  3. Neem tijdens wandelingen langs de IJssel een zak mee om zwerfvuil te verzamelen. Of adopteer met een paar vrijwilligers een stuk IJsseloever om samen schoon te houden.
  4. Steun of sluit je aan bij initiatieven die helpen om de IJssel en het landschap langs de IJssel te onderhouden en biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit te verbeteren.
  5. Denk er eens over na of je in je dagelijks leven, in je huis en in je tuin, producten kunt gebruiken die geen schadelijke stoffen bevatten; zodat ons afvalwater minder zuivering nodig heeft. De rivier zal je dankbaar zijn.
  6. Deel dit manifest met anderen en breng het belang van een drinkbare IJssel onder de aandacht in je eigen omgeving.

Wat kan jij doen? (what can you do?)

Micro-plastic

Medicijnresten

Water Opvangen

Media

Waarom ik de IJssel als mijn vriend beschouw (14th Nov 2023)
de Lichtkogel
Read
 

Team

Li An Phoa
Drinkable Rivers
“Ik bedank water voor ik het gebruik.”

Wim Eikelboom
Rivierverhalen
“Ik ruim regelmatig zwerfafval op aan de oever van de IJssel.”

Wim van Vilsteren
Vallei en Veluwe
“Ik vang regenwater op zodat het infiltreert in de bodem.”

Maarten van der Schaaf

Maarten van der Schaaf
Drinkable Rivers
“Ik koop alleen onbespoten groente en fruit.”

Guido de Vries
IJsselbiënnale
“Ik maak regentonnen geschikt voor geveltuintjes!”

Edmee van der Hoeven
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
“Als ik op het water van het water geniet, vaar ik in een elektrisch aangedreven boot”

Jip Welkers
Vitens
“Ik werk aan een duurzaam waterecosysteem en gebruik geen bestrijdingsmiddelen voor mijn planten.”

Charlotte Witte
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Astrid Bout
Rijkswaterstaat

Kasper Jungerling
Rijkswaterstaat

Yasmin van Iterson
Trainee Rijkswaterstaat Oost
“Ik ga bewust om met water en heb het met anderen over het belang van waterkwaliteit en –kwantiteit.”

Johan Dankert
Trainee Rijkswaterstaat Oost

Machtelijn Tempelman
IJssellandschap

Hille Kraak
LTO Noord

Marga Limbeek
Waterschap Rijn en IJssel

Marjolein Kloek
Staatsbosbeheer

Gerard Wieland
Provincie Gelderland

Sander Bosman
Gemeente Brummen

Siep Groen
Ministerie LNV

Josien in ‘t Hof
Kunstenlab

Dannieke Peek
Intern Drinkable Rivers

Partners