Drinkbare Kleine Nete

Kleine Nete walk (17 – 18 March 2023)

Over / About

Water is leven en verbindt al het leven op onze wereld. Om die verbindende kracht te behouden, is een grotere zorg voor ons water en onze waterlopen nodig. Dat betekent een echte omslag in hoe we ons rond en met het water organiseren. Verschillende expertises, belangen, manieren van kijken en begrijpen moeten samenbrengen. Daarvoor is deze rivier wandeling, 15km van de totale 44km, langs de Kleine Nete.

We need to care for our water, that is life and connects all life. This means a transition in how we organise around and with water. Different expertises, stakes, ways of looking and understanding need to be brought together. That’s why we initiate this river walk 15km along the Kleine Nete.

video edited by Lady N video productions

Wandeling / Walk and Dates

Tijdens deze wandeling zullen de verschillende benaderingen van rivierexpert Li An Phoa en water ondernemer Jacob Bossaer de ruimte tijdens een gesprek tijdens een lange wandeling. Jacob en Li An kwamen met elkaar in contact via de Transitie Arena Water. Ze kijken vanuit andere perspectieven naar water: de integrale kijk en aanpak van Li An en de ondernemersblik van Jacob. Waar ligt de basis om vanuit beide perspectieven naar drinkbare rivieren en waterlopen te gaan.

Onderweg gaan ze ook gesprekken met nog andere perspectieven, zoals landbouwers en beleidsmakers. Hun gesprekken zal inspiratie leveren en zo als startpunt dienen voor een nieuwe initiatief rond een Drinkbare Kleine Nete in 2050, dat op 18 maart, tijdens de Vlaamse Waterdagen zal bekend gemaakt worden.

During this river walk Li An and water entrepreneur Jacob Bossaer will be in conversation with each other. Transitionarena Water facilitated this meeting. The look and act from different perspectives: the integral perspective and approach of Li An and the entrepreneurial approach by Jacob. Where is our shared base?

Along the way, they will meet other people and perspectives: farmers and policy makers. These conversations will give inspiration and a starting point for a new initiative around a drinkable Kleine Nete in 2050. On 18th of March this will be announced parallel to the start of the Flemish Water days.

Charter

We hebben een charter voor een drinkbare Kleine Nete opgesteld. Steun je dit initiatief en zorg jij ook graag voor een drinkbare Kleine Nete? Teken dan deze charter mee, dan laten we samen zien dat hier een beweging voor ontstaat!

We have a charter for a Drinkable Kleine Nete where you can show your support for this initiative and to share your first step for a drinkable Kleine Nete.

Please sign here

Ter inspiratie: zes tips om mee te helpen aan een drinkbare Kleine Nete

 1. Deel je liefde voor de rivier door foto’s van de Kleine Nete te plaatsen op sociale media. Zo zien anderen hoe schitterend mooi en waardevol het landschap van de Nete vallei is. Gebruik dan #drinkbareKleineNete.
 2. Koop van lokale boeren die werken in de Nete vallei. Zo steun je boeren die hun best doen om met respect voor het landschap en de natuur werken om eten te groeien.
 3. Neem tijdens wandelingen langs de Kleine Nete een zak mee om zwerfvuil te verzamelen. Of adopteer met een paar vrijwilligers een stuk oever om samen schoon te houden.
 4. Steun of sluit je aan bij initiatieven die helpen om de Kleine Nete en het landschap langs de Kleine Nete te onderhouden en biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Zie hiervoor.
 5. Denk er eens over na of je in je dagelijks leven, in je huis en in je tuin, producten kunt gebruiken die geen schadelijke stoffen bevatten; zodat ons afvalwater minder zuivering nodig heeft. De rivier zal je dankbaar zijn.
 6. Deel deze charter met anderen en breng het belang van een drinkbare Kleine Nete onder de aandacht in je eigen omgeving.

Film event: 17 March, 19h30

Filmvertoning ‘De Drinkbare Maas’

Public screening of the film ‘A long walk for Drinkable Rivers’

Op vrijdag 17 maart 2023 trekken we met de vertoning van ‘De Drinkbare Maas’ (film by Thom Verheul) de Netedagen en de Vlaamse Waterdagen mee op gang. De film laat de zestig dagen en 1000+km voettocht langs de Maas zien met alle ontmoetingen en gesprekken die Li An in 2018 heeft gehad. Er is een beweging voor een drinkbare Maas ontstaan op basis van deze wandeling. Een van de dingen die ontstaan is de ‘Mayors for a Drinkable Meuse’. Daar sloot intussen ook Vlaamse burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere bij aan. Burgemeester Tollenaere zal er 17 maart bij zijn om toe te lichten hoe hij tot de beslissing kwam om het charter voor een Drinkbare Maas te ondertekenen. Na de film is er mogelijkheid om in gesprek te gaan met Li An Phoa. Een sterke getuigenis van een moedige beleidsmaker, en een pakkende documentaire over de Maas. Een topavond aan de start van de Vlaamse Waterdagen.

Deze inhoud van de film past bij de Kleine Nete-rivierwandeling van Li An Phoa en Jacob Bossaer. Deze wandeling en de filmvertoning willen een startschot betekenen voor een bredere beweging naar een drinkbare Kleine Nete, een volgende stap in de gebiedswerking rond de Kleine Nete (die in 2023 haar 10 jarig bestaan viert).

Film locatie: De Kapel, Wolstraat 27, 2200 Herentals
Deuren: 19h30
Programma: 19h40 (start)

  • opening + welkom door Burgemeester Herentals
  • Burgemeester Maaseik
  • ‘De Drinkbare Maas’ (film 90mins)
  • Nagesprek met Li An Phoa
  • 22h00 (einde)

Toegang gratis!

Register for the film (in Dutch) here

 

Team of initiators

De Vlaamse Waterdagen in samenwerking met de Transitiearena Water en RLKGN:
Maarten van der Schaaf

Yves De Weerdt
Onderzoekscoördinator Duurzaamheidstransities bij VITO Nexus
“Ik wil graag een transitie-experiment met de mensen van de Transitie Arena Water, om goed te begrijpen wat er kan en nodig is op weg naar een drinkbare Kleine Nete.” “I would like a transition experiment to explore what is needed on our path to a drinkable Kleine Nete.”

 

Maarten van der Schaaf

Bram Abrams
Arrondissementscommissaris
“Drinkbare Kleine Nete klinkt raar, maar dat zou niet mogen” “Drinkable Kleine Nete sounds strange, but it should not be that way.”

Maarten van der Schaaf

Bas van der Veken
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Ik praat met zoveel mogelijk mensen over de schoonheid en waarde van de Kleine Nete als levensader voor de Kempen.” “I share with as many people as possible about the beauty and the value of the Kleine Nete as lifeline for the Kempen landscape.

Maarten van der Schaaf

Jacob Bossaer
Oprichter en CEO van BOSAQ en Water Heroes
“Duurzame wateroplossingen aan de wereld te bieden.“ “To provide sustainable watersolutions to the world.”

Li An Phoa
Founder Drinkable Rivers
“Mensen als onderdeel van een stroomgebied in beweging brengen met een gezamenlijke richting van de drinkbare Kleine Nete.” ”Mobilising people as part of watersheds with a common direction of a drinkable river.”

Media

(15/03/23) Mensen moeten weer verliefd worden op het water – De Standaard > Read
(15/03/23) Leer alles over de Kleine Nete tijdens de Vlaamse Waterdagen: “We willen je het water in 2050 gewoon kunt drinken” – Gazet van Antwerpen > Read
(19/03/23) Drinken we in 2050 water uit de Nete? – RTV > Read

Contact

Voor meer vragen of suggesties, mail naar:
More questions or suggestions contact with this email:

Contact email